Oznamy 22.11.2020

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 23. novembra 2020 do 29. novembra 2020

   

 

          

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

23.11.

 

1800

  + Oľga Koptáková

Utorok

24.11.

Sv. Ondreja Dung Laka, kňaza,

a spoločníkov, mučeníkov,

spomienka

1800

  Na poďakovanie s prosbou o Božiu pomoc

  pre rodinu a priateľov

Streda

25.11.

 

1800

  

Štvrtok

26.11.

 

1800

  + rodičia, súrodenci a švagor Rudolf

Piatok

27.11.

 

1800

  

Sobota

28.11. 

 

1600

  Na poďakovanie za 70 rokov života

1800

  

Nedeľa

29.11.

1. Adventná Nedeľa

0800

  

1000

  Za farníkov

 


 

    

 

Vstup do kostola bude umožnený 15 minút pred bohoslužbami.

 

Dnes sa vo všetkých farských kostoloch pred vyloženou sviatosťou Oltárnou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, určenej na sviatok Krista Kráľa, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na december. Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly. Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

V piatok bude od 16:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

 

Budúca nedeľa je 1. adventnou nedeľou. Začíname ňou nový liturgický rok.

Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach požehnáme adventné vence.

 

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na Charitu.

 

Chorých, ktorí by sa chceli pred Vianocami zmieriť s Bohom a stretnúť sa s Kristom v Eucharistii nahláste prosím v zákristii alebo na fare. Týchto chorých budem spovedať (v rámci epidemiologických opatrení) v pondelok 14.12.2019 od 08:30.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 13.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 14.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál